Ons Team

De organisatie van DA.CAR bestaat uit :

Een team van chauffeurs/technici

Personeel voor onderhoud gebouwen
Een Call Center – 24u/24 – 7d/7 – tot uw dienst
Een financiële & administratieve dienst
Een informaticateam 
Een dienst pechverhelping / slepen VIP
Een team voor het onderhoud van het rollend / logistiek materiaal : werkplaats

tenslotte het management team met zijn beheerders.

Dankzij de ontwikkeling van een ondernemingsgeest en, zeer bezorgd over de kwaliteit van onze diensten, kan DA.CAR steeds optimaal aan uw eisen voldoen.

Call Center

- Deze dienst heeft als opdracht om op alle binnenkomende telefoonoproepen, telefaxen of briefwisseling een antwoord te geven.
- Alle verzoeken worden rechtstreeks door één van onze operatoren behandeld (geen automatisch antwoordapparaat)
- Uw gesprekspartner adviseert u en beantwoordt onmiddellijk uw vraag en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7
- Wij mobiliseren zo snel mogelijk ons personeel  

Aarzelt niet om met ons contact op te nemen!

Dispatching (een maximummobiliteit)

- Onze depannagevoertuigen worden dichtbij strategische punten gepositioneerd en uitgerust met een automatisch positioneringssysteem via satelliet.
- Elke opdracht wordt dus rechtstreeks doorgestuurd, teneinde zo snel mogelijk te kunnen optreden.

Opleidingscentrum (intern)

- De opleidingen zijn een “hulpmiddel” ten dienste van de ontwikkeling van de bekwaamheden, en laten aan iedere medewerker toe om de technische evoluties te beheersen, om zich aan de veranderingen van het economisch milieu aan te passen, en dit gepaard laten gaan met de evolutie van zijn loopbaan.

   


Da. Car, een gans team tot uw dienst